Oldal kiválasztása
Marketing pszichológia. Bakó Krisztián marketing specialista írása

Marketing pszichológia. Bakó Krisztián marketing specialista írása

A marketing pszichológia az elmúlt húsz-harminc évben népszerű kutatási és oktatási területté vált.

A fogyasztói magatartás és a marketingmenedzsment témakörében számos munka található, valamint megpróbálják a fogyasztói választással kapcsolatos meglévő ismereteket a marketing gyakorlati útmutatójává alakítani.

A FOGYASZTÓI VISELKEDÉS MARKETING STRATÉGIA cikkünkben szereplő leírások tovább fejlesztik a felsorolt ​​kérdéseket, feltárják a fogyasztók megtévesztésének jellegét, valamint a megfelelő taktikai és stratégiai irányítási döntéseket.

Mindezek az elméleti területek a marketingpszichológia felépítését jelentik.

A vezetői döntéshozatal megvilágításához a fogyasztói és vezetői magatartás alapvető magyarázatára van szükségünk ugyanazokkal a kifejezésekkel, egyetlen rendszerbe.

Sokféle módon lehet a marketinget a pszichológia szemszögéből vizsgálni. Az egyik a szociálpszichológia. Ebben az értelemben versenyez a marketingpszichológiával, mivel alkalmazzák az eladók és a vásárlók személyes kapcsolataira, a fogyasztói csoportok felépítésére és dinamikájára, amelyek mindegyikét szavak és cselekvések befolyásolják egy adott termék/szolgáltatás vásárlásához.

Bakó Krisztián marketing specialista és további marketing kutatók a vezetőikkel együttműködve azonosítják a problémákat és meghatározzák a problémák megoldásához szükséges információk körét.

Ezek a projektek kidolgozásához kutatás, ideértve a kérdőívek létrehozását és a mintavételt, az összegyűjtött adatok táblázatba foglalását és elemzését, a jelentések előkészítését és az eredmények bemutatását a vezetésnek ajánlásaikkal együtt végzik.

Ugyanakkor kívánatos, hogy egy mesterképzéssel rendelkező szakember rendelkezzen ismeretekkel a statisztika, a pszichológia és a szociológia területén. Karrierlehetőségek vannak a gyártó cégekben, a kiskereskedőkben és bizonyos esetekben a nagykereskedőkben, a kereskedelmi szövetségekben, a piackutató cégekben, a reklámügynökségekben, valamint az állami és magán nonprofit intézményekben.

A marketing kutatás első eredményei(feldolgozott 150 kérdőívet kitöltött vállalkozók új generációjának képviselői) nem kielégítő szintű ismereteket tártak fel a vállalkozás jogi védelme, a kisvállalkozás- gazdaságtan, az idegen nyelvek, a pszichológia területén, kellő bizalommal a számvitel, a reklám, a befektetési elemzések ismeretében.

Jelenleg felmérést végeznek azon cégek vezetőiről, akik megoldják a személyi problémákat és meghatározzák vállalkozásuk pénzügyi és gazdaságpolitikáját.

Az “alulról” érkező kérések egybeesése vagy nem egybeesése lesz a kiindulópont az oktatási programok kiigazításához. Ideális esetben ezt az eltérést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, amikor hozzáértő fiatal vállalkozókat kívánnak bevezetni az innovatív üzletágba.

A MOTIVATÍV ELEMZÉS a marketingkutatás viszonylag új és ígéretes iránya. A MOTIVATÍV ELEMZÉS vagy a motivációk vizsgálata olyan okok és feltételek keresése, amelyek meghatározzák a fogyasztói magatartást a piacon, és mindenekelőtt a szociálpszichológia síkjában rejlenek.

A vállalkozói siker a vevőtől függ, azaz olyan embertől – összetett, kiszámíthatatlan lény, akinek nagyon nehéz tetszeni. Ezért a marketing szolgáltatása pszichológia és a szociológia ismeretei alapján az ember tudományának ki kell derítenie ízlését, szokásait, és ugyanakkor meg kell formálnia ezeket az ízeket.

Ez a piac kialakulása, elkötelezettsége a vállalkozás által előállított áruk és szolgáltatások iránt.

Az úgynevezett menedzsmentmarketing fejlesztése ugyanahhoz az időszakhoz tartozik, amelynek lényege, hogy a marketing alapelveit a vállalatvezetés minden szintjére terjessze fentről lefelé.

“A gyártó személyzetet, a pénzügyi és értékesítési szolgáltatásokat” – olvashatjuk az egyik talán legkeresettebb marketing szakembertől, Bakó Krisztiántól ” kell hatni a marketing gondolkodásmód pszichológiájára, még akkor is, ha közvetlenül nem vesznek részt a marketingben”.

Az árképzés a marketing szerves és fontos része. A termékekért vagy szolgáltatásokért felszámított áraknak olyanoknak kell lenniük, hogy biztosítsák az elegendő bevétel áramlását a termelési költségek fedezéséhez és a profit eléréséhez.

Számos olyan árképzés módszer létezik, amely ismereteket igényel nemcsak a számvitel és a pénzügyek területén, hanem a pszichológia területén is.

marketing pszichológia

marketing pszichológia

A viselkedési marketing a fogyasztói pszichológia, a vásárlási viselkedés motivációinak tanulmányozására összpontosít.

Ilyen marketing különösen fontos azoknak a nagy, fejlett cégeknek, amelyek képesek a piacon minőségi és mennyiségi szempontból komoly marketing tevékenységet folytatni termék-, ár-, értékesítési és kommunikációs politikák formájában.

A vásárlók pénztárcájáért küzdve azonban a társaság elsősorban nemcsak a pénztárcájukat, hanem a szívüket is igyekszik birtokba venni.

De hogyan lehet csökkenteni a keresleti görbe meredekségét?

A monopolisztikus verseny modelljében a reklám a legfontosabb összetevő. Ezen a területen pedig a marketing funkció a termék nagyobb hasznosságáról alkotott kép megalkotására irányul, egy adott boltból vásárolt, vagy egy adott márka terméke. Nagyjából ez a hasznosság inkább a pszichológia területéhez tartozik, azonban megfigyelhetjük, hogyan működik sikeresen egy ilyen pszichológiai kép.

Termelésről beszélünk azon iparágak vonatkozásában, amelyekben anyagi javakat állítanak elő. A tranzakció kifejezést azokban az iparágakban használják, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak.

Például a szálloda üzemeltetési osztályának alkalmazottai recepciós, pincérek. Mivel a szolgáltatás minőségének ígérete a marketing emberektől származik, elengedhetetlen, hogy a marketing és az üzemeltetési osztályok egymás mellett működjenek.

Ha a személyzeti műveleti osztály nem elég motivált és ügyfélorientált, a vállalattal kapcsolatos negatív vélemények helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a vállalkozás egészében.

Gyakran a háttérirodai dolgozók pusztán személyes érdekeik szerint járnak el, és inkább a szokásos módon szolgálják ki az ügyfeleket. Ugyanakkor a marketingmenedzserek azt követelik, hogy az ügyféligények álljanak az élen, a fogyasztóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy szükség esetén további szolgáltatásokat kapnak.

A marketing szakembereknek helyesen kell felmérniük az operátorok képességeit, meg kell érteniük pszichológiájukat, törekedniük kell motivációjuk növelésére, meg kell magyarázniuk feladataik fontosságát.

A költségvetésekhez elemzésére van szükség, a fogyasztás területén bekövetkezett változások, a fogyasztói magatartás szociológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése a mintavétel és a kérdezés módszereivel.

A statisztikákat, a szociológiát, a pszichológiát és bizonyos mértékben a nemzeti számlák rendszerét használják.

A kutatásnak választ kell adnia a tömegtermelés vagy a szolgáltatásnyújtás lehetőségeire vonatkozó következő kérdésekre, amelyek biztosíthatják a sikert a termékre megállapított árak meglévő potenciális ügyfélkörének tipológiájának és motivációjának piaci elemzésében, jelezve azok lehetséges hatását a termékre. – a forgalmazási folyamat, a termék vagy szolgáltatás értékesítésének optimális feltételeinek meghatározása (ritmus – nyersanyagok, terjesztési csatornák és hálózatok, az értékesítések területi terjesztése stb.).

A marketing kutatásokat vagy saját, vagy szakosodott cégek végzik. Ez egy meglehetősen hosszadalmas és drága esemény – több százezer és millió Forint között.

Ez a cikk bebizonyította, hogy a pszichológia területéről vett magatartási modellek nemcsak a fogyasztói magatartás meghatározását, hanem marketing döntések meghozatalát is lehetővé teszik.

Egyes kutatók inkább további elemeket vennének be ebbe az elemzésbe annak érdekében, hogy megvitassák a szándékok és vélemények, jellemvonások lehetséges hatását, a fogyasztók és az információ-észlelési folyamatok, valamint az azonos hipotetikus kategóriákat alkalmazó marketingesek viselkedésének magyarázatának elemzésére.

Amint a cikk elején megállapítottuk, a marketingnek sok köze van a pszichológiai módszertanhoz és elmélethez. Ennek a munkának a célja azonban a marketing pszichológiai alapjainak bemutatása volt, ami az elemzés túlbonyolításának vágyának leküzdését jelentette.

A versenyben való túlélés érdekében a vállalat kénytelen megváltoztatni az árképzési mechanizmust, amely költségalapú (amikor a költség szolgál az ár alapjául). Az árat a piac határozza meg, marketing információk alapján…

A termelés pszichológiája akkor változik, amikor az eladási árat és a minőséget kívülről határozzák meg, nem pedig belülről. Ezért át kell térni a költségek minimalizálásának elvéről az összes termelési és kereskedelmi folyamat költségeinek optimalizálása elvére, az adott ár és minőség fenntartása mellett.

De nem kevésbé fontos a fogyasztók pszichológiájának átalakítása, a piaci tevékenységek beszállítók általi fejlesztésének hasznosságának megértése.

Még akkor is, ha nem volt negatív a szempontjából a fogyasztók megtapasztalják a kapitalista marketinget, még mindig függetlenül kell ellenőrizniük a koncepció alkalmazásának hasznosságát számukra.

Eközben az éhezési étrend hosszú távú fenntartása csak az erőforrások teljes felhatalmazásával, a valódi szállítóhoz való kötődéssel és az utóbbi 100% -os teljesítésével korlátozza a fogyasztók álmait a szükséges választék, feltételek és mennyiség szerint. Ilyen körülmények között az elmaradottság a kereslet és az, hogy a fogyasztók egyre objektívebbek.

Ezek azok a motívumok, amelyek alapvetően meghatározzák a piaci pszichológiát a vevők oldaláról. A nem árfaktorok játszanak itt a legfontosabb szerepet. Reklám, szolgáltatás, értékesítés utáni garanciák stb.

Az összes motiváció közül ezek a legnehezebbek, amelyeket a gyártóknak figyelembe kell venniük saját döntéseik meghozatalakor.

Ők határozzák meg a marketing szolgáltatások létrehozásának szükségességét, amelyekbe nemcsak közgazdászokat, hanem pszichológusokat, szociológusokat és más szakembereket is be kell vonni.

Értékesítés az igazság pillanata.

Ezen a ponton válik világossá, hogy az összes marketing-előkészítés sikeres volt-e. Az eladás jutalom, fizetés minden előkészítő munkájáért…. De az eladás előtt sok képzési idő kell ahhoz, hogy az értékesítési csapat teljes mértékben elsajátítsa a kereskedelem művészetét.

Számos kérdést kell felvenni egy átfogó értékesítői képzési programba. Ide tartozik az értékesítés pszichológiája, az eladás és a tárgyalás művészete , az üzleti etika stb. Csakúgy, mint az egyes marketing elemek külön tudományág, és az értékesítési rendszer ezen építőkövei ugyanolyan fontos szerepet játszanak vállalkozása sikerében … Nagyon fontos, hogy az eladó sikeres értékesítést lásson.

Az önbizalom kétséges út a sikerhez. Ne feledje, hogy a tudás hatalom. Ha egy termékkel kapcsolatos megfelelő információval rendelkezik, akkor önbizalma lesz arra, hogy el tudja adni a terméket minden potenciális vásárlójának.

Sok szempontból a piaci szegmentáció problémáinak elégtelen lefedése a probléma összetettségének tudható be.

Megfelelő piaci szegmentálás végrehajtása megköveteli, hogy a kutató jelentős mennyiségű, kellően mély ismerettel rendelkezzen olyan területeken, mint az alkalmazott pszichológia, a matematika (és mindenekelőtt a többváltozós statisztikai elemzés ), a marketingelmélet, a gazdasági elemzés és a versenyelmélet.

A piaci szegmentálás számos aktuális kérdése ma nyitott és vitatható marad, például a piaci szegmentáció megközelítésének azonos megválasztása.

A modern Európai reklámban társadalmi-gazdasági a társadalmunkban zajló folyamatok, valamint egy modern Európai állampolgár és általában egy Európai üzletember pszichológiája. Mint már említettük, a reklám a marketingkommunikációs rendszerek egyik fő eleme, és egyben az egyik legfontosabb marketingfunkció. Ezért az emelés problémája rendkívül sürgőssé válik:

A marketinget a pszichológia prizmáján keresztül számos módon szemlélhetjük. 

Az egyik a szociálpszichológia.

Ebben az értelemben versenyez a marketingpszichológiával, mivel vonatkozik a vevők és az eladók személyes kapcsolataira, a fogyasztói csoportok felépítésére és dinamikájára ., amelyek mindegyikét szavak és cselekvések befolyásolják egy adott termék, egy adott márka vásárlásához , vagy egyáltalán nem történik semmi.

A következő út a dinamikus pszichológia, amelyet Z. Freud, K. Jung, A. Adler és más pszichoanalitikusok műveiben ír le, és valójában hasonló szerepet töltenek be.

A fogyasztók visszafogott és elfojtott motívumai, az olyan elemek, mint az id, az ego és a szuperego személyiségstruktúrában való kialakulása a pszicho-szexuális fejlődés folyamatában felhasználható a fogyasztók tudatalatti vágyaikon alapuló választásának értelmezésére.

A cég marketingkutatást rendelhet többféle módon. Egy kis cég felkérheti a helyi kollégium hallgatóit vagy oktatóit, hogy tervezzenek és végezzenek ilyen kutatásokat, vagy erre felhatalmazhatnak egy speciális szervezetet. Számos nagyvállalat (több mint 73%) rendelkezik saját marketing kutatási részleggel.

Egy ilyen részlegnek több tucat alkalmazottja lehet. A marketingkutatási vezető általában beszámol a marketing alelnökének, és a vállalat kutatásvezetőjeként, adminisztrátoraként, tanácsadóiként és szószólójaként szolgál.

Az osztály dolgozói között vannak kutatási tervek kidolgozói, statisztikusok, szociológusok, pszichológusok és a modellezés szakemberei.

Ezenkívül egy társaság két állandó független csoporttal rendelkezik, az egyik a reklámpolitika hatékonyságának kutatására, a másik a piackutatásra. Minden csoportba tartoznak a marketingkutatás menedzserei, a támogató személyzet (mintavételi tervezők, statisztikusok, pszichológusok és szociológusok), valamint a lakosok képviselői, helyi vállalatok figyelik a kiválasztott népességet és gyűjtenek adatokat.

A vállalat évente csaknem egymillió fogyasztóhoz fordul, hogy információkat kapjon tőlük az ebben az időszakban végrehajtott több mint ezer kutatási projektre vonatkozóan.

Figyelembe veszik

Az új termékek/szolgáltatások szerepét a vállalat hosszú távú sikerének biztosításában, a piacra bevezetett különféle új termékeket ismertetik, a módosításoktól a meglévőkön át egészen a teljesen új termékekig, tükrözve a jelentős technológiai áttöréseket.

A hatékony új termékfejlesztés lehetetlen megfelelő szervezeti felépítés és hatékony új termékfejlesztési folyamat nélkül…. Ebben a tekintetben megvizsgálják a vállalat innovatív kultúrájának megteremtésének és fenntartásának módjait, a vállalat kutatási és marketing részlegei közötti hatékony interakció megszervezését annak érdekében, hogy csökkenjen a termék piacra hozatalának ideje. Ismertetik egy új termék kifejlesztésének folyamatát és annak forgalmazási módszereit, figyelembe véve a vásárlók pszichológiáját, valamint az innovációk terjedését befolyásoló tényezőket.

Megbeszélik a termékpótlási stratégiákat és azokat a legfontosabb tulajdonságaikat, amelyek meghatározzák a vállalat képességét a technológia gyors és hatékony értékesítésére.

Átmenet a marketing orientációra

Bármely vállalkozás vagy cég meghatározza több probléma megoldásának szükségességét. Mindenekelőtt személyi és szervezeti problémákról van szó, mivel bármilyen munkát csak megfelelően képzett és szervezett szakemberek végezhetnek.

A marketing szakembernek széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie a gazdaságelmélet, az iparban, a tervezés, a kereskedelem technológiája, / kereskedelem, a kereskedelmi árutudomány, az általános és a társadalmi statisztika , a szociológia, a pszichológia, a szociálpszichológia, az előrejelzés, a gazdasági és a matematikai módszerek területén. Ismernie kell az informatika és a számítógépesítés alapjait.

G. Foksol szerint a fejlett marketingkörnyezet folyamatosan növekvő támadása arra kötelezi a versenyelőnyt elérni kívánó cégeket, hogy vegyék figyelembe a fogyasztó pszichológiáját, és különösen értsék meg a fogyasztó döntésének okait.

Versenyképes gazdasági rendszerben annak érdekében, hogy a cég fennmaradjon és növekedhessen, a vezetése megköveteli a fogyasztói magatartás pontos leírását  hogyan vásárol, miért vásárol, hol vásárol és természetesen mit vásárol. Ezért a modern vezetőknek tudniuk kell, hogy kik az ügyfeleik, és miért ezek az emberek választják a termékeiket, és nem a versenytársak termékeit.

A marketing feladatoknál nem arról van szó, hogy valakit meg kell győzni, hogy vásároljon meg mindent, amit a cégnek sikerült előállítania. Fontos megérteni a motivációjukat.

Az értékesítés korszakának létezését illetően (amelyet R. Fullerton elutasít) úgy tűnik, hogy ez a kifejezés meglehetősen elfogadhatónak tűnik a termeléstől a marketingorientációig tartó átmeneti időszak kijelölésére.

Az 1930-as évek gazdasági világválsága, amely a nagy gyártókat agresszívabb marketing politikát követelte a méretgazdaságosság fenntartása érdekében, nagy számú viselkedéspszichológus áthelyezésével járt.

Úgy tűnik, hogy ez a migráció indította el a fogyasztói magatartás problémáinak komolyabb tanulmányozását, amely a marketing korszakának kezdetét alapozza meg.

A fogyasztói magatartás

A marketing kutatása az 1950-es évek óta fejlődik. A feltüntetett időszakig a gazdasági tudományágak terminológiáját használták ezen a kutatási területen.

A közgazdászok egy sor olyan modellt fejlesztettek ki, amelyek a fogyasztók választását a termék marginális hasznosságával és a kereslet változásával magyarázzák, a szállított áruk árának, jövedelmének és mennyiségének változásával összhangban.

Az Európai emberekben rejlő kollektivista pszichológiát figyelembe véve különösen fontosnak tűnik az ilyen marketingkommunikáció használata, mint a nyilvánossággal végzett munka, a kedvező közvélemény kialakulása (írta: Bakó Krisztián).

A legfontosabb feladat itt a termékkel és a céggel szembeni bizalmatlanság gátjának leküzdése, amely annak a ténynek köszönhető, hogy bizonyos sztereotípiák vannak az emberek fejében.

A motivációs elemzés a marketingkutatás viszonylag új és ígéretes iránya, olyan okok és feltételek keresése, amelyek meghatározzák a fogyasztói magatartást a piacon, és elsősorban a szociálpszichológia síkjában rejlenek.

A nyugati reklám- és marketingtechnikák mechanikus átadása Magyarországra nem biztos, hogy a kívánt eredményt adja és tele van sok téves számítással.

A szürrealizmus széleskörű alkalmazása reklámozásunkban kontraproduktív. A létrehozott szimbólumok abszurditásukban feltűnőek. Inkább negatív, mint pozitív érzelmeket váltanak ki a nézőben. Az áruk és szolgáltatások reklámozásával összefüggésben elhelyezett általános kulturális szimbólumokat gyakran megrontják.

Például maszkok, szfinxek, istenek figurái, vagyis szent szimbólumok, amelyek egyes pszichológusok szerint pozitív és negatív energetikai töltetet is hordoznak, reklámról reklámra vándorolnak. Talán némelyikük negatívan befolyásolja az emberi pszichét.

A modern ügynökség az irányító adminisztráció személyzetén kívül három különböző embert foglalkoztat.

Első típus – szerzők

A kreatív szolgáltató csoportot alkotó reklámüzenetek (üzenetek), művészek és reklámkészítéssel foglalkozó személyek. Ez a csoport megtervezi a hirdetési kampányt, előkészíti a témát és valóban létrehozza a hirdetést.

A második típusú alkalmazott a Marketing Services Group, amely a piackutatásért és a média kutatásáért felel.

Magába foglalja a műszaki szakembereket – pszichológusokat, akik közvetlenül kutatják a piacot, és olyan kutatókat vezetnek, akik modelleket dolgoznak ki a média megvásárlásához.

Harmadik főcsoport. Van egy ügyfél szolgáltatás csapat, amely magában foglalja az adminisztrátorokat.  A csoport vezetője felelős az ügyféllel való kapcsolatfelvételért. Az egyik legfontosabb funkciója az ügyfél reklámcéljának megértése, és ha lehetséges, hozzájárulása annak fejlesztéséhez, majd a megfogalmazott cél közlése ügynökségének kreatív és marketing csapataival.

A reklámkampány kidolgozása után a csapat vezetője tanácsokat és megoldásokat kap az ügyféltől. Ezen működési csoportok mellett egy hirdetési ügynökségnek általában van egy felügyelő bizottsága az ügynökség befolyásos embereiből, akik áttekintik az ügynökség által kidolgozott összes hirdetési kampányt.

Az interjú felépítésében két kérdésblokkot kell megkülönböztetni. Az elsőnek a vállalkozás jelenlegi, jövőbeli állapotára és az átmeneti időszakra (átmeneti stratégia) kell vonatkoznia. Itt tanácsos kikérni az interjúalanyok véleményét a megoldandó feladatokról, a munka módszereiről, a termelési és a marketing szervezeti kultúrák kapcsolatairól, hogyan lehet átirányítani az elsőt a másodikra.

A második kérdéscsoportnak a csapat pszichológiájára kell vonatkoznia, amely túl fog mutatni a többi változásokon. E tekintetben kívánatos kideríteni – ismét a megoldandó feladatok, a munkamódszerek és a kapcsolatok összefüggésében – a válaszadók gondolatait, érzéseit és valószínű cselekedeteit az egyik kultúrából a másikba való átmenet során.

A pszichológusok azt mondják, hogy az emberek gondolatai és érzései a drasztikus változások időszakában nem eshetnek egybe és ez hatással lesz cselekedeteikre. Egy erre a kérdésblokkra szakszerűen összeállított kérdőív arra késztetheti az embereket, hogy őszintén válaszoljanak, ami rengeteg információt ad a csapat hangulatáról, a bevezetett új termelési elemek észleléséről (vagy nem észleléséről).

Az emberek hangulatához megfelelő információk segítenek egy értelmiségi csapatnak abban, hogy legyőzze a végrehajtott változásokkal és egyéb elkerülhetetlen nehézségekkel szembeni rejtett ellenállást hozzanak létre.

A marketingkutatás során mind a megfelelő marketing módszereket , mind az olyan kapcsolódó tudományok módszereit, mint statisztika, matematikai statisztika, kvalitásmérés, pszichológia (elsősorban behaviorizmus), szociometria, ökonometria alkalmazzák.

A pszichológiában van egy ismert technika a minták vizsgálatára, az úgynevezett Q-válogatás (1953-ban javasolta V. Stephenson).

A cikk kizárólagos szerzője: Bakó Krisztián marketing specialista

A cikk átvétele forrás megjelőléssel engedélyezett!

Tisztítás, fertőtlenítés. Dr. Cleaner technológiával

Tisztítás, fertőtlenítés. Dr. Cleaner technológiával

Hol találhatók baktériumok?

 

A csíra a mindennapi élet része. Néhány közülük hasznos, de mások károsak és betegségeket okoznak.

 

Mindenhol megtalálhatók – levegőnkben, talajunkban és vizünkben.

 

A bőrünkön és a testünkben vannak.

A baktériumok azokon a felületeken és tárgyakon is vannak, amelyekhez hozzáérünk.

Néha ezek a baktériumok átterjedhetnek rád és megbetegíthetnek. Például egy tv-távirányítón lehetnek baktériumok. Megfertőződhet a csírákkal, ha megérinted a távirányítót, majd meg dörzsölöd a szemedet vagy az orrodat, vagy a kezeddel eszel.

Hogyan kerülhetem el a baktériumok felszínről és tárgyakról való bejutását szervezetembe?

Annak elkerülése érdekében, hogy a felületekről és tárgyakról származó baktériumok megfertőzzön, fontos, hogy gyakran moss kezet. De nem moshatsz kezet minden alkalommal, amikor megérintesz valamit. Fontos tehát a felületek és tárgyak rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.

 

Mi a különbség a tisztítás, a fertőtlenítés és a fertőtlenítés között?

 

Vannak, akik úgy gondolják, a tisztítás vagy a fertőtlenítés ugyan az. De valójában más:

  • A tisztítás eltávolítja a szennyeződéseket, port, morzsákat és csírákat a felületekről vagy tárgyakról. A takarítás során valószínűleg szappant (vagy mosószert) és vizet fogsz használni a felületek és tárgyak fizikai tisztításához. Ez nem feltétlenül ölheti meg a csírákat. De mivel eltávolítottál közülük néhányat, kevesebb olyan csíra van, amely fertőzést terjeszthet rád.
  • A fertőtlenítés vegyszereket (fertőtlenítőszereket) használ a felületeken és tárgyakon található baktériumok elpusztítására. Néhány általános fertőtlenítőszer a fehérítő és az alkoholos oldat. A fertőtlenítőszert általában egy bizonyos ideig a felületeken és a tárgyakon kell hagynia, hogy elpusztítsa a csírákat. A fertőtlenítés nem feltétlenül tisztítja a piszkos felületeket, és nem távolítja el a csírákat. hatékonyan egy adott épület, ingatlan, munkahely fertőtlenítése egy szabadalmaztatott technológiát használva 99.999% hatékonysággal elpusztítja a gombákat, baktériumokat vírusokat és még szagtalanít is. Magyarországon nagy népszerűségnek örvend a már bizonyított DR. Cleaner technológiája, amelyet még autókozmetikák is hatékonyan alkalmaznak járművek szagtalanítására és fertőtlenítésére.

Ha egyszerre tisztítasz és fertőtlenítesz egy felületet vagy tárgyat, tovább csökkentheted a fertőzés terjedésének kockázatát. Vannak olyan termékek, amelyek egyszerre tisztítanak és fertőtlenítenek.

Milyen felületeket és tárgyakat kell tisztítanom és fertőtleníteni?

A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsd és fertőtlenítsd a gyakran megérintett felületeket és tárgyakat. Például a házadban ide tartoznak a munkalapok, kilincsek, csaptelepek és WC-kilincsek, villanykapcsolók, távirányítók és játékok.

Őko takarítás és fertőtlenítés modern, környezetbarát technológiával! Ez lesz a jövő!

Őko takarítás és fertőtlenítés modern, környezetbarát technológiával! Ez lesz a jövő!

Manapság sokkal többet törődünk a felületek tisztításával, ilyen-olyan érthető okokból, pedig ez mindig is fontos volt, csak talán eddig nem esett annyi szó róla, mint mostanság.

Fertőtlenítés

A tisztaságot mindenki szereti, az ember alapvető igénye a tiszta, rendezett környezet, ezt abból is tudhatjuk, hogy egy kellemes illatú, tiszta levegőjű, fertőtlenített helyen mindenki jobban érzi magát, mint egy koszos és dohos helységben.

A takarításra és fertőtlenítésre számtalan módszer létezik, és ezek mind-mind különböző hatékonyságúak, és környezet tudatossági szempontból is eltérőek.

A klór tartalmú vegyszerek ugyan nagyon hatékonyak a különböző vírusokkal szemben, azonban csak kevesen vannak vele teljesen tisztában, hogy mennyire veszélyesek. A klór ugyan is nagy mennyiségben még belélegezve is mérgező, negatív élettani hatású szer, ami, ha bekerül a környezetbe, bizony komoly károkat tud okozni. Érdemes hát elgondolkodni, hogy milyen természetes alternatívákkal lehet ezt a szert kiváltani.

Már egyre inkább elterjednek a köztudatban a természetbarát takarítószerek, melyek sokszor hatékonyságukban egyáltalán nem maradnak el kémiai változatuktól. Az ecettel szemben például az egyetlen ellenérv az lehet, hogy kellemetlen a szaga, de ez a klórnál sincsen másképp, azonban rendkívül erős és jó vízkőoldó, természetes fertőtlenítő hatása is van. Ugyan ez elmondható a citromsavról, ami hatásában ugyan gyengébb az ecetnél, ugyan akkor jó az illata. És a szódabikarbóna hatásairól sem kell már ódákat zengenem, hiszen mindenki tudja, mennyire sokrétű a felhasználhatósága.

A leggyakrabban az tart vissza valakit a természetes alapú tisztítószerektől, hogy attól fél, nem tisztítanak vagy fertőtlenítenek ezek igazán hatékonyan. Nos, a tisztítással kapcsolatban, minden kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy remek helyettesítői ezek a természetes alapú szerek a kemikáliáknak, a fertőtlenítésre pedig már van modern, mindenre kiterjedő, alapos, mégis környezetkímélő technológia.

A DR. Cleaner egy magyar fejlesztés, melynek használatával könnyedén elbúcsúzhatunk a vírusok, baktériumok és gombaspórák 99%-ától. Egy ködfátyol technológiáról van szó, mely során egy különleges gép segítségével a helység levegőjébe juttatják a fertőtlenítő ködöt, az ráül a helységben található minden felületre, behatol a legkisebb résekbe is, és miután elvégezte dolgát, szermaradvány nélkül elillan. A fertőtlenített tér szinte azonnal újra birtokba vehető, és nem kell félnünk, hogy egészségünkre az eljárás negatív hatással lenne.

Mivel a módszer (többek között) ANTSZ engedéllyel is rendelkezik, így bátran használható akár az otthonokban, autókban, üzletekben, kiállító termekben, irodákban, üzemekben, egészségügyi intézményekben, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, egészségügyi intézményekben…és a sort még sokáig lehetne folytatni.

És ami a legjobb az egészben, hogy ez a nagyszerű technológia szinte mindenki számára elérhető. Egyáltalán nem drága, megfizethető módszer, gyors és hatékony alternatíva az erős vegyszerek helyett.

Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, nincs más dolga, mint meglátogatni a dr-cleaner.hu weboldalt, és időpontot egyeztetni az ott található elérhetőségeken. Az árak is megtalálhatóak a weboldalon, de bizonyos esetekben érdemes egyedi ajánlatot kérni.

Tehát most már láthatjuk, hogy mind a hatékony takarításra, mint a mindenre kiterjedő fertőtlenítésre is szuper környezetkímélő alternatívák állnak rendelkezésünkre. Ne terheljük hát tovább feleslegesen környezetünket, használjunk olyan vegyszereket, melyek ugyan olyan hatékonyak, mégis sokkal kevésbé szennyezőek. Ne féljünk ezeket kipróbálni, hiszen nincsen veszíteni valón.

Minden, a környezet egészségéért tett lépéssel mi emberek hosszú távon csak nyerhetünk!
Ózonos fertőtlenítés? Az ózonos gépnél találtunk jobbat!

Ózonos fertőtlenítés? Az ózonos gépnél találtunk jobbat!

Nem mindegy, hogy milyen fertőtlenítőt használsz!

Idén sajnos egy olyan helyzettel kell szembe néznie az egész világnak, amire talán senki sem gondolt volna.

Fertőtlenítés

Ez a helyzet mindenki életét megnehezíti, és sajnos még nem tudni, mikor lesz vége a rémálomnak.

Senkinek nem kell bemutatni a sztorit, mindenkit tudja, miről van szó: világjárvány söpör végig minden országban, és most igyekszik minden ország a saját határain belül kezelni a helyzetet.

Rengeteg olyan intézkedést hozott már idén itthon is a Parlament, amikről még álmodni sem mertünk volna, így sajnos a karantén, a home office, a pandémia lettek a leggyakrabban használt szavaink. És ha már a leggyakrabban használt szavaknál tartunk, akkor nézzük meg, mi is az, amit ma már napjában többször is használunk. Ez pedig a fertőtlenítőszer. A megfelelően választott fertőtlenítők pedig képesek a gombák, vírusok és baktériumok 99 százalékát elpusztítani. A piacon, az üzletekben rengeteg olyan kézfertőtlenítő és hasonló termékek találhatóak, amik nem igazán felelnek meg annak, aminek kellene.

A Dr. Cleaner fertőtlenítő permete azonban mindenhol használható, legyen szó az ingatlan különböző helyiségeiről, de lehet használni ugyanúgy az autókozmetikában, közintézményekben, ipari létesítményekben és az egészségügyben egyaránt. Ez egy előzetes tisztítást igénylő szer, ami tisztítás után használható, tulajdonképpen ez egy baktericid, virucid és fungicid hatású ködfátyol fertőtlenítő eljárást jelent. A ködfátyol technológia teszi lehetővé, hogy minimalizálni lehessen a baktériumok, gombák és vírusok általi szennyeződéseket, ezért is olyan hasznos és jó döntés használni ezt akár a munkahelyeden vagy a jármű utasterében, de mint mondtam, mindenhol használható.

Azt pedig ne felejtsük el, hogy ez egy Magyarországon gyártott fertőtlenítő!  Nem összekeverendő az ózonos fertőtlenítő eljárással. Egy olyan hasznos termékről beszélünk, ami nem növényi alapanyagokból készült, ráadásul szagtalan és megöli a baktériumokat és a penészgombát is. Ez az eljárás ködfátyol formájában juttatja az anyagot a levegőbe, így képes a leghatékonyabban működni. Ezért is szeretik olyan sokan, magánszemély használhatja a Dr. Cleanert akár a járművében, ingatlanjában, illetve a cégek és vállalatok az ipari területekben, élelmiszeripari üzemekben és akár hűtőházakban is alkalmazhatják.

Hogy milyen érvek szólnak mellette?

Nos, nézzük csak, miért is érdemes a Dr. Cleaner fertőtlenítőt használni. A legfontosabb, hogy nem toxikus, így a felhasználása biztonságos, ráadásul azonnali eredményt nyújt anélkül, hogy bármilyen szermaradvány is képződne. Igazán széles a hatássprektuma, mint említettem, ez egy gomba, vírus és baktériumölő szer. A várakozási ideje az élelmezési és egészségügyi szektorokban nulla nap, tehát nem kell várni órákat vagy napokat a használata után. Emellett érdemes arra is gondolni, hogy magánszemélyként is ugyanúgy tudja bárki használni, ezért bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretné végre jól és eredményesen fertőtleníteni a különböző helyiségeit. De a Dr. Cleaner tökéletes megoldást nyújt a vállalatok számára is, akik például a hűtőházaikat, tárolóikat vagy raktáraikat szeretné fertőtleníteni. Ez amúgy is kötelező minden vállalat számára, ami hasonló helyiségekkel rendelkezik.

Ha felmész a Dr. Cleaner weboldalára, akkor még egy videót is találsz a termékről, érdemes megnézni, itt meg is mutatják, hogyan használják. Csupán egy percet igényel a videó megnézése, ajánlom figyelmedbe! De egyébként egy részletes leírás is található a témával kapcsolatban a weboldalukon, ebből minden kiderül, amire kíváncsi vagy.

Ha szeretnél partnernek jelentkezni hozzájuk, azt is megteheted. A főoldalon, ha a „Partnernek jelentkezem” gombra kattintasz, akkor ki tudod tölteni az űrlapot az oldal alján, ami szükséges a jelentkezéshez. Rengeteg autókozmetikai cég, üzlet és takarító szolgálat tartozik az ügyfélkörükbe, így ha hasonlóval foglalkozol, lehet, hogy nem árt, ha élsz a lehetőséggel! Hogy mi kell ahhoz, hogy partner lehess, arról szintén az oldalon tudsz tájékozódni!

Ha bármivel kapcsolatban kérdésed merülne fel, a Kapcsolat fülre kattintva ki tudod tölteni az űrlapot és el tudod küldeni nekik a kérdésedet! De ha neked könnyebb, ezeken az elérhetőségeken eléred őket: +36 70 272 0997.
 A nyitva tartásról tájékozódj az oldalukról! www.dr-cleaner.hu
Még nem késő! Hasznos tippek, hogy elkerülhessük a bajt! Fertőtleníts!

Még nem késő! Hasznos tippek, hogy elkerülhessük a bajt! Fertőtleníts!

Ez a hét abban a szellemben telt, hogy barátkoztunk az egyre kiterjedtebb egészség ügyi okokból bevezetett szigorításokkal.

A vendéglátó ipari egységek időleges bezárása, a kijárási korlátozás bevezetése és a szigorított maszkhasználat is mind-mind azért fontosak, hogy nagyobb eséllyel őrizhessük meg egészségünket.

A nyugati példákból már jól láthatjuk, hogy a jelenlegi helyzet csúnya következményekkel járhat, ha nem vagyunk elég körültekintőek.

Fontos azonban, hogy belássuk saját felelősségünket, és rendszeresen és következetesen tegyünk azért, hogy ne kerülhessünk veszélybe.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mennyire szükséges most megváltoztatnunk szokásainkat és teljességgel elzárkóznunk a szociális érintkezés formáitól?! Nagyon fontos aspektus ugyan is, hogy megőrizzük szellemi és lelki egészségünket is a vészterhes idők alatt. Bár a jelenlegi helyzet sok szempontból ijesztő, mégis a legfontosabb, hogy koncentráltak és fegyelmezettek tudjunk maradni, és ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a pánik.

Sok olyan filozófia is terjengeni kezdett, miszerint a korona vírus pusztán politikai hátterű cselszövés, és nincsen valódi valóság alapja az egészségügyi veszélyhelyzetnek. Sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem tudjuk (nem is akarjuk) ezen elméleteket, azonban egy biztos: a megbetegedések és halálesetek száma egyre csak növekszik, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy teljességgel ignoráljuk a jelenlegi helyzetet.

Aki már érintett a súlyos esetek következményeiben, az még inkább tudja, hogy most mindent meg kell tennünk azért, hogy elkerüljük a fertőzést. Akinek pedig eddig szerencséje volt, annak is nagy a felelőssége a baj elkerülésében.

De mit is tehetünk egészen pontosan?

A közösségi kommunikáció során nem győzik hangsúlyozni a fertőtlenítés és maszki viselés, valamint a szociális távolságtartás fontosságát. Valóban fontos lépések ezek, melyek nagyban elő segíthetik egészségünk fennmaradását. Persze a maszkok fertőtlenítéséről sem szabad elfeledkeznünk, hiszen sokan követik el azt a hibát, hogy ennek a fontos lépésnek nem tesznek eleget, és a védekezés így önmagunk veszélyeztetésébe is átcsaphat. De nagyon fontos emellett az is, hogy aki magán valamilyen fajta tünetet érzékel, az ne is menjen közösségbe, ne adja meg az esélyét annak, hogy valakit megfertőzhet.

Főleg a zárt légterekben lényeges, hogy nagyon körültekintően járjunk el. Itt ugyan is fokozott veszélynek vagyunk kitéve, hiszen a levegőben is képes a fertőzés fennmaradni, és a tárgyakra, felületekre is képesek ráülni a kórokozók. Halmozottan veszélyesek azok a felületek, melyeket sűrűn megérintünk, mint például a kilincsek, a használati eszközök. Az ilyen felületeket szinte percenként is lehetne fertőtleníteni, ezért jobb, ha ilyen helyzetben gumikesztyűt húzunk kezeinkre.

Csak kevesen tudják, hogy a vírus nagy túlélő, és akár hosszú időn keresztül is életben tud maradni a levegőben. Ráadásul a nyálkahártyákon keresztül is képes terjedni, így elég, ha fertőzött kézzel megvakarjuk orrunkat vagy szemünket, és máris meg lehet a baj. Nem elég ezért pusztán a tárgyakat, felületeket fertőtleníteni annak érdekében, hogy teljeskörű védelemben lehessen részünk, bár kétségtelen, hogy ezt sem mulaszthatjuk továbbra sem el. Szerencsére már számos technológia elérhető akár személyes felhasználásra, de a közösségi terek fertőtlenítésére is egyaránt. Mert nem csak azokon a helyeken kell körültekintőnek lennünk, ahol sokan járnak, ahol akár több tízen is tartózkodhatunk egy légtérben. Otthonunk sem feltétlenül nyújt megfelelő védelmet, ha nem a leghatásosabb technológiákat alkalmazzuk a fertőtlenítésére.

A Dr. Cleaner technológia Magyarországon egyedülálló hatékonysággal bír!

És nem is kérdés, hogy a legprofesszionálisabb módszerekre van most szüksége mindenkinek! De miért is érdemes ezt választani a többi, levegőben eloszlatott fertőtlenítő módszerrel szemben?

A Dr. Cleaner hideg gőzös fertőtlenítés egyedülállósága abban rejlik, hogy szermaradvány nélkül dolgozik a technológia. Egy hatásos és mindenre kiterjedő kezelés után sem kell hosszasan a kezelt helységeket elkerülnünk, szinte azonnal újra birtokba is vehetjük őket. A hatékonyságát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy minden szükséges hatásvizsgálaton és engedélyeztetésen átesett a rendszer, többek között az ANTSZ is biztonsággal ajánlja.

A fertőtlenítőszer a levegőben eloszlatva leszámol a vírusok, baktériumok és egyéb kórokozók 99,9 %-ával úgy, hogy közben az emberi egészségre nem jelent veszélyt egyetlen percig sem. Ebből adódóan pedig nyugodtan használhatjuk bármilyen belső térben, otthonokban, autókban, de akár a közösségi terekben is, mint egészségügyi- vagy közintézmények, üzletek, bemutató termek, irodák, üzemek, szépségszalonok, bevásárló központok, éttermek…és a sort még reggelig folytathatnánk.

De ne gondoljuk, hogy a technológia pusztán a levegőből tünteti el a nem oda való mikroorganizmusokat. A levegőben történt szétoszlatás után ugyan is ráül az összes felületre, a légtérben található minden tárgyra, bejut a legkisebb résekbe is, és hatékonyan távolítja el onnan a káros vírusokat, baktériumokat és spórákat. Miután elvégezte dolgát, egyszerűen csak eltűnik, és már újra használatba is vehetjük a helységet.

Biztosan te is tudni szeretnéd, hogyan veheted igénybe ezt a nagyszerű szolgáltatást?

Sokan azt gondolják, hogy. Ami jó, az feltétlenül drága is, és nem juthat hozzá mindenki! Nem így van ez a Dr. Cleaner esetében, ugyan is szinte bárki számára elérhető ez a nagyszerű fertőtlenítő technológia. Aki szeretné igénybe venni, annak nincs is más dolga, mint felmenni a dr-cleaner.hu weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a csapattal. A szolgáltatás bizonyos szintjeinek árai megtalálhatóak a weboldalon is, de egyedi árajánlat is kérhető a speciális esetekre.

Ebből is láthatjuk, hogy itt nincsen titok, sem pedig rejtélyeskedés, a Dr. Cleaner nyíltan és hatékonyan száll szembe a fertőzéssel.

Nem tudhatjuk, mi következik ez után. A külföldi példákból kiindulva a helyzet javulhat, de nagy mértékben romolhat is. Az egészségügy már eléggé leterhelt, a betegek száma pedig sorra csak nő, és senki sem tudhatja, hogy megússza-e egy enyhe tünetekkel járó betegséggel, vagy komoly szövődményeken kell keresztül mennie.

Vannak dolgok, amiket nem befolyásolhatunk, vannak tényezők, melyekkel egyetlen esélyünk, ha megbarátkozunk, de sok minden olyan is van, amit mi magunk is megtehetünk annak érdekében, hogy mihamarabb átlendüljünk ezen az egész helyzeten!

Hordjuk a maszkokat minél gyakrabban és több helyzetben, amikor csak lehet, mossunk kezet jó alaposan és használjunk fertőtlenítőszert, élettereinket gyakran takarítsuk, fertőtlenítsük a gyakran térintett tárgyakat, felületeket, tartsuk egymástól a kellő távolságot és ne érintkezzünk, csak akkor, amikor tényleg kell! De ha ennél is többre vágyunk, ha tényleg be akarjuk magunkat biztosítani, akkor ne késlekedjünk, és vegyünk igénybe olyan technológiát – ha kell rendszeresen – mely tényleg szinte tökéletes védelmet nyújthat számunkra a veszéllyel szemben!

Ne felejtsük el, hogy már nem csak az idősebbeket kell félteni, gyermekeink, és mi magunk is ki vagyunk téve a veszélynek, kezeljük hát a kérdést megfelelő komolysággal és fegyelmezettséggel!

Drón technológia a mezőgazdaságban

Drón technológia a mezőgazdaságban

A drónok használata a gazdaság szinte minden ágazatában gyorsan növekszik, de a drónhasználat a mezőgazdasági iparban virágzik.

Egyes jelentések szerint a mezőgazdasági drónpiac várhatóan a 2019-es 1,2 milliárd dolláros (USD) iparágról 2024-ben 4,8 milliárd dollárra nő.

A felderítéstől a biztonságig a drónhasználat néhány rövid idő alatt mindenütt elérhetővé válik a nagy és kisüzemi gazdaságokban.

A drónok által a gazdaságokban gyűjtött információkat gyakran használják az agronómiai döntések jobb tájékoztatására, és egy olyan rendszer része, amelyet általában „precíziós mezőgazdaságnak” neveznek.

A sok területen, a drónok használata nélkülözhetetlen része a nagyméretű precíziós gazdálkodáshoz. A drónokat felvevő mezökről gyűjtött adatok segítenek a gazdáknak megtervezni ültetésüket és kezelésüket a lehető legjobb hozam elérése érdekében. Egyes jelentések azt mutatják, hogy a precíziós gazdálkodási rendszerek használata akár 5% -kal is növelheti a hozamot , ami jelentős növekedés egy tipikusan alacsony haszonkulccsal rendelkező iparágban. Ebben a cikkben megvizsgálunk néhány olyan területet, ahol a drón-technológiákat már használják a gazdaságokban, néhány új mezőgazdasági drón-technológiát vizsgálnak, és érinteni fogunk néhány lépést és kihívást a mezőgazdaságban a drónok széles körű használatának elfogadásához.

Növény -egészségügyi

A nagy sikerrel már bevezetett drónképek egyik felhasználási területe a növények állapotának figyelemmel kísérése. A Normalized Difference Vegetation Index ( NDVI ) nevű speciális képalkotó berendezéssel felszerelt drónok részletes színinformációkkal adnak a növények egészségét illetően. Ez lehetővé teszi a gazdák számára, hogy figyelemmel kísérjék a növényeket növekedésük során, így minden problémát elég gyorsan meg lehet oldani a növények megmentése érdekében.  A „szokásos” kamerákat használó drónokat a növények állapotának ellenőrzésére is használják. Sok gazda már műholdas képeket használ a növények növekedésének, sűrűségének és színeződésének figyelemmel kísérésére, de a műholdas adatokhoz való hozzáférés költséges és sok esetben nem olyan hatékony, mint a drón képalkotás. Mivel a drónok a mezők közelében repülnek, a felhőtakaró és a rossz fényviszonyok kevésbé számítanak, mint műholdas képalkotás esetén. A műholdas képalkotás a mérő pontosságát kínálhatja, de a drón képalkotás képes pontos képet elhelyezni milliméteres távolságban . Ez azt jelenti, hogy az ültetés után az állványrésű területeket szükség szerint észrevehetjük és újra telepíthetjük, és azonnal felismerhetjük és kezelhetjük a betegségeket vagy a kártevők által okozott problémákat.

terepi körülmények figyelemmel kísérése

A drónmező monitorozását a talaj és a terepviszonyok állapotának figyelemmel kísérésére is használják. A drónok pontos tereptérképeket tudnak nyújtani, ideértve a magasságra vonatkozó információkat is, amelyek lehetővé teszik a termelők számára, hogy bármilyen szabálytalanságot találjanak a mezőn. A terepi magassággal kapcsolatos információk hasznosak a víz elvezetési minták és a nedves / száraz foltok meghatározásában, amelyek hatékonyabb öntözési technikákat tesznek lehetővé. Néhány mezőgazdasági drón-kiskereskedő és szolgáltató emellett továbbfejlesztett érzékelőkkel is kínálja a talaj nitrogénszintjének ellenőrizhetősége érdekében . Ez lehetővé teszi a műtrágyák pontos kijuttatását, a gyenge termőhelyek kiküszöbölését és a talaj egészségének javítását a elkövetkező években.

Ültetés és vetés

A drónok egyik újabb és kevésbé széleskörű elterjedése a mezőgazdaságban a vetőmagok ültetése. Az automatizált drón vetőgépeket jelenleg leginkább az erdészeti iparban használják, de a szélesebb körű használat lehetősége a láthatáron van már. A drónokkal történő ültetés azt jelenti, hogy a nagyon nehezen elérhető területek újra telepíthetők a munkavállalók veszélyeztetése nélkül. Sokkal hatékonyabban képesek ültetni két kezelőből álló csapatból és tíz drónból, amelyek napi akár 400 000 fa ültetésére képesek!

Spray Applikáció

Dél-Kelet-Ázsiában már elterjedt a drónhasználat a permetkezelésekhez, Dél-Korea pedig drónokat használ körülbelül 30% -a a mezőgazdaságuk permetezésénél. A drón permetezőgépek nagyon nehezen elérhető területeken képesek navigálni, például meredek helyeken, vagy nagy magasságban. A drón permetezőgépek megmentik a munkavállalókat attól, hogy hátizsákos permetezőkkel kelljen a földeken közlekedniük, ami veszélyes lehet az egészségükre. A Drón permetezőgépek nagyon finom permetezési alkalmazásokat kínálnak, amelyek meghatározott területekre irányíthatók a hatékonyság maximalizálása és a vegyszerköltségek megtakarítása érdekében. Jelenleg a drón permetezőgépekre vonatkozó előírások országonként nagyon eltérőek. Kanadában jelenleg nem törvényesek, mivel további vizsgálatokat kell végezni a permet sodródásának hatásainak megértése érdekében. Egyes szabályozási törvények azt javasolják, hogy csak képzett szakembereket bízzanak meg a permetező drónok repülésével, ahogy ez a Yamaha esetében is történik, aki nem az általuk gyártott permetező drónokat értékesíti, de az engedélyezett üzemeltetőkkel kiegészítve bérbe adja a permetező drón szolgáltatásokat.

Biztonság

A drónbiztonság a mezőgazdaságon kívül gyorsan növekvő ipar, de rendkívül hasznos a gazdaságok irányításához is. A drónok használata anélkül, hogy oda kellene érni egy mezőgazdasági területre, értékes időt takarít meg, és lehetővé teszi a nehezen elérhető területek gyakoribb ellenőrzését. A drónkamerák áttekintést nyújtanak a terület működéséről a nap folyamán, hogy biztosítsák a műveletek zavartalan működését és a használt berendezések felkutatását. Biztonsági drónok telepíthetők az értékesebb növények kerítésének és kereteinek megfigyelésére, ahelyett, hogy több biztonsági személyzetet alkalmaznának. A drónkamerákat izgalmas módon használják a haszonállatok védelmére is azáltal, hogy az eltűnt vagy sérült állományállatokat távoli legeltetési helyeken keresik fel. A távoli területek figyelése, amelyek korábban órákig is tartott, most néhány perc alatt elvégezhetők.

Drón beporzás

A drónok mezőgazdaságban történő felhasználásának néhány újabb része még tesztelés és fejlesztés alatt áll. Az egyik legnépszerűbb (és gyakran fikciónált ) felhasználás a beporzó drón-technológia. Hollandia és Japán kutatói olyan kis drónokat fejlesztenek, amelyek képesek beporozni a növényeket anélkül, hogy károsítanák őket. A következő lépés az autonóm beporzó drónok létrehozása, amelyek működni fognak és figyelemmel kísérik a növények egészségi állapotát az üzemeltetők folyamatos utasítása nélkül.

Drón AI

A fejlesztésben egy másik drón-technológia gépi tanulást is magában foglal. A mesterséges intelligencia (AI) fejlesztése a drónokban fontos annak érdekében, hogy hasznosabbá válhassanak a fejlődő országok kisebb gazdálkodói számára. A jelenlegi drón-technológiák hatékonyabban figyelik az olyan jól ismert növényeket, mint a kukorica, amelyeket nagy mono-kulturális szántóföldi mintákkal ültetnek. A drónfigyelő programok a jelenlegi állapotukban nehezen ismerik fel a megnövekedett termésféleségű, kevésbé ismert terményeket és gabonákat, amelyek egész növekedési szakaszukban hasonlóak, és így kevésbé hatékonyak a növények növekedésének és egészségi állapotának ellenőrzésében. Több munkára van szükség ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia-rendszereket kiképezhessék a kevésbé elterjedt növények és a változatosabb ültetési minták felismerésére.

Drón öntözés

Az Ausztráliából származó új kutatások izgalmas lehetőségeket teremtenek a drónok mezőgazdaságban történő felhasználására is. Mivel az éghajlatváltozás egyre inkább befolyásolja az aszályos viszonyokat, létfontosságú a hatékonyabb öntözési megoldások létrehozása. A mikrohullámú érzékelés segítségével a drónok nagyon pontos talaj-egészségügyi információkat képesek rögzíteni, beleértve a nedvességszintet is, anélkül, hogy a növények akadályoznák. Ez azt jelenti, hogy a víz a lehető leghatékonyabban osztható el egy mezőgazdasági területen az erőforrások megőrzése érdekében.

Következtetés

A drónok már jelentősen megváltoztatták a mezőgazdasági ágazatot, és az elkövetkező években tovább fognak növekedni. Míg a drónhasználat egyre hasznosabbá válik a kistermelők számára, még mindig van mit megtenni, mielőtt minden gazda felszerelésének részévé válnának, különösen a fejlődő országokban. Sok országban meg kell hozni és felül kell vizsgálni a drónok használatára vonatkozó szabályozásokat, és további kutatásokat kell végezni azok hatékonyságára bizonyos feladatok, például peszticidek kijuttatása és permetezése terén. A drónok sokféleképpen lehetnek hasznosak a gazdálkodók számára, de fontos megérteni korlátjaikat és funkcióikat, mielőtt drága berendezésekbe fektetnének.